Kenniscentrum

Algemeen Coördinerend Deskundige (ACD)
De ACD functioneert ten aanzien van de stralingsveiligheid bij omvangrijke handelingen of handelingen die een uitgebreide bescherming tegen ioniserende straling vereisen of specifieke handelingen met een aanmerkelijk risico. Hieronder valt met name ook de stralingshygiënische verantwoordelijkheid in die organisaties waaraan een zogenoemde complexvergunning is verleend en handelingen waarvoor een stralingsbeschermingseenheid wordt vereist
ANVS
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Een overheidsinstantie welke er op toeziet dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de wettelijke eisen.
http://www.autoriteitnvs.nl
Ioniserende straling
Straling kan zowel ioniserend als niet-ioniserend zijn. Ioniserende straling is straling die ‘’botsingen’’ aangaat met andere deeltjes. Een voorbeeld daarvan is een botsing met weefsels en cellen, wat schade kan aanbrengen aan het DNA. Niet-ioniserende straling heeft een dusdanig lage energie dat het geen schadelijke botsingen aangaat met andere deeltjes.
Kernenergiewetvergunning
Voor het voorhanden hebben van en toepassen van ioniserende stoffen boven de gestelde grenzen in de Kernenergiewetgeving (KEW) moet u een vergunning aanvragen zoals in de Kernenergiewet beschreven. Onze stralingsbeschermingsdeskundigen kunnen u adviseren over de wettelijke status van uw toepassing en of voor uw toepassing vergunning aangevraagd moet worden.
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/wet--en-regelgeving
NORM
Naturally Occuring Radioactive Material. Materialen die van nature voorkomende radionucliden bevatten. Deze materialen komen vaak voor in de Geothermie en Olie- en Gas industrie, waarbij NORM in de vorm van zand, sludge of vloeistoffen meegeproduceerd worden met de stoffen die uit de bodem worden gehaald.
(Radio)nuclide
Een nuclide is een atoomkern en bestaat uit protonen en neutronen. Een nuclide kan zowel stabiel als onstabiel zijn. Bij een onstabiele nuclide, wordt ioniserende straling uitgezonden om tot een stabiele staat te komen. Een onstabiele nuclide, welke straling uitzendt, wordt ook wel een radionuclide genoemd.
Registratie
In de Kernenergiewetgeving zijn grenzen beschreven met betrekking tot het voorhanden hebben van en toepassen van ioniserende straling, waarbinnen geen Kernenergiewetvergunning aan hoeft te worden gevraagd maar een welregistratie ingediend moet worden bij de ANVS. Onze stralingsbeschermingsdeskundigen kunnen u adviseren over de wettelijke status van uw toepassing en of voor uw toepassing een registratie ingediend moet worden.
Röntgentoestellen
Röntgentoestellen zijn toestellen die ioniserende straling uitzenden. Deze toestellen worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals medische beeldvorming, scannen van bagage en laboratorisch onderzoek. Afhankelijk van de toepassing en de eigenschappen van de apparatuur moet voor een röntgentoestel een kernenergiewetvergunning aangevraagd worden of een registratie ingediend worden.
Radioactiviteit
Bij radioactiviteit spreken we over ioniserende straling. Ioniserende straling is hetgeen wat een nuclide uitzendt om tot een stabiele toestand te komen. Er zijn verschillende typen radioactiviteit; Alfa-, Beta- en Gamma-straling. De verschillende typen straling verschillen in diverse eigenschappen van elkaar.
Stralingsziekte
De symptomen van stralingsziekte zijn hoofdpijn en vermoeidheid bij lichte vormen. Bij zeer zware gevallen treden zwaardere symptomen op, zoals misselijkheid, overgeven en uiteindelijk de dood binnen een paar weken. Iedereen die wordt blootgesteld aan een extreem hoge dosis straling krijgt stralingsziekte.
Stralingsklachten - welke symptomen moet je in de gaten houden?
Stralingskaart
In Nederland staan mensen bloot aan ioniserende straling. Dat komt doordat straling van nature voorkomt en door menselijke activiteiten. Het RIVM brengt in kaart waar de straling vandaan komt en wat dat betekent voor de gemiddelde blootsteling. Dat doet men door monitoring, metingen en berekeningen.
https://www.rivm.nl/nieuws/natuurlijke-straling-in-nederland-in-kaart-gebracht
Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD)
Wanneer u beschikt over een Kernenergiewetvergunning of een registratie, moet u een Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) in dienst nemen of extern inhuren. De SBD heeft minstens een diploma ‘’stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van Coördinerend Deskundige’’ (CD), is geregistreerd als stralingsbeschermingsdeskundige in het register van de ANVS, is verantwoordelijk voor de Kernenergiewetvergunning en de stralingsbescherming binnen uw bedrijf.
Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS)
Een Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) NORM is een lokaal aanwezige werknemer die toezicht houdt op de stralingsveiligheid en hij/zij vormt de link tussen de werkvloer en het management/de stralingsbeschermingseenheid.
Vervoer radioactieve stoffen
Voor het vervoer van bepaalde radioactieve stoffen moet u een vergunning aanvragen. In sommige gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar volstaat een kennisgeving. De kennisgeving doet u in het ANVS-loket. Wilt u eerst meer weten over een vergunning of kennisgeving? Lees dan de informatie over Vervoer onder de knop Diensten.
https://stralingsupport.webflow.io/vervoer-veiligheid

Nog meer vragen?

maak een afspraak