Aanvraag vergunningen

begeleiding vanuit expertise

Aanvraag of revisie van vergunning of registratie Kernenergiewet

Stralingsupport kan u ontzorgen van alle zaken met betrekking tot ioniserende straling. Of het nu gaat om het doen van een registratie, het aanvragen of revisie van een vergunning, het doen van onderzoek onder EHBO-vergunning, het voorbereiden van grote of kleine projecten, het opstellen van plan van aanpak tot en met het verzorgen van bijscholing en het geven van awareness trainingen.

Het gebruik (verrichten van handelingen) en/of het voorhanden hebben van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende straling uitzenden is in veel gevallen alleen toegestaan als de gebruiker in het bezit is van een registratie of vergunning voor de Kernenergiewet.

Onder radioactieve stoffen wordt onder andere verstaan:
 • NORM (Naturally Occuring Radioactive Material) afkomstig uit olie en gaswinning of bij het winnen van aardwarmte;
 • Bronnen voor het doen van lasonderzoek (Niet Destructief Onderzoek);
 • Bronnen voor het doen van dichtheidsmetingen (wegenbouw, baggerindustrie).
Onder radioactieve toestellen wordt onder andere verstaan:
 • XRF-toestellen / Röntgentoestellen in ziekenhuizen, medische klinieken en tandartspraktijken;
 • Röntgentoestellen voor kwaliteitscontrole en scannen van goederen/bagage.
Onder handelingen wordt verstaan:
 • Opslag van radioactieve stoffen;
 • Transport van radioactieve stoffen.
Verpakte materialen in terrein afgebakend met geel-zwarte kettingen.
Opslag radioactieve stoffen

Het aanvragen van een vergunning of het doen van een registratie is gebaseerd op de Kernenergiewet. De Kernenergiewet onderscheidt vergunningen voor nucleaire inrichtingen, vergunningen voor handelingen met ertsen, splijtstoffen en radioactieve stoffen, waaronder transportvergunningen, en vergunningen voor toestellen.

De vergunningverlener is de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling). Zij beoordelen de vergunningaanvraag en dragen daarmee bij aan de nucleaire veiligheid en een veilig gebruik van ioniserende straling in Nederland. Afhankelijk van het voorkomen en de toepassing kan de aanvraag voor een vergunning zeer complex worden. Stralingsupport verzorgt voor u de registratie of de volledige vergunningaanvraag, helpt u met de administratie, en begeleidt voor u het hele traject van de aanvraag en stelt daarvoor alle noodzakelijk documenten op voor het verkrijgen van de betreffende vergunning. Zo zorgen wij dat uw dossier compleet is.

Hierbij moet u denken aan:

 • MER-beoordelingsnotitie;
 • Aanvullende RI&E;
 • Terreingrensberekening;
 • Beveiligingsplannen;
 • Bedrijfsnoodplannen;
 • Etc.

Graag zijn wij u van dienst bij het ontzorgen in de aanloop van en tijdens de vergunningaanvraag, en begeleiden wij u bij het uitvoeren van de handelingen na het verkrijgen van de vergunning. Als u vragen heeft, of als u gebruik wilt maken van onze diensten kunt u contact met ons opnemen.

Contact

Bel ons voor een afspraak op
+31 (0)6 2734 1223

Of stuur een email naar info@stralingsupport.nl

Benieuwd wat er mogelijk is ?

maak een afspraak