ANVS bezoekt met Stralingsupport geothermie installatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)4.047 volgers4.047 volgers7 mnd • Bewerkt • 7 mnd • Bewerkt •

Samen met een afvaardiging van Geothermie Nederland brachten we afgelopen vrijdag een bezoek aan de geothermie-installatie van Haagse Aardwarmte op de Leyweg in Den Haag. Geothermie is namelijk ook een sector waar stralingsbescherming een rol speelt.

Dat zit zo. Een geothermische installatie haalt water uit de diepe ondergrond naar boven. De installatie haalt de warmte uit dit water. Het afgekoelde water gaat daarna terug de grond in. In de installatie wordt het water gefilterd, bijvoorbeeld om zand en slib eruit te halen voordat het water verder de installatie in gaat.

In de bodem komen al sinds het ontstaan van de aarde van nature radioactieve stoffen voor. Deze stoffen kunnen mee naar boven komen bij het oppompen van het warme water. Het gaat om lage concentraties die in de filters zich kunnen ophopen. Een filter kan zo voldoende radioactief worden dat uit voorzorg maatregelen voor stralingsbescherming nodig zijn, bijvoorbeeld voor de mensen die er werken. Van afvalstoffen, zoals filtermateriaal, worden monsters genomen voor analyse. Als uit de analyse blijkt dat het radioactieve stoffen bevat, mag het niet bij het gewone bedrijfsafval terecht komen, maar moet het worden behandeld als radioactief afval.

Geothermie-installaties hebben daarom in veel gevallen een vergunning van de ANVS nodig. Om die te krijgen, moeten ze laten zien dat de stralingsbescherming goed geregeld is. Daar houden wij, in samenwerking met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), toezicht op. Het water in een geothermie-installatie wordt namelijk dieper dan 500 meter uit de bodem gewonnen, en dan valt het onder de mijnbouwwetgeving.

Wij vinden het als toezichthouder en vergunningverlener belangrijk om de praktijk van stralingsbescherming in de geothermie goed te kennen. Daarom zijn we ook in gesprek met geothermie-bedrijven en branchevereniging Geothermie Nederland. Zo blijven we op de hoogte van wat er speelt, en bekijken we steeds weer hoe stralingsbescherming zo goed mogelijk geregeld kan worden.

No items found.

Benieuwd wat er mogelijk is ?

MAak een afspraak