image33

Author Archives

Stralingsupport nieuwe naam in stralingswereld

Per 1 november 2013 is Stralingsupport B.V. opgericht. Een nieuwe naam, maar een bekend gezicht. Eigenaar Lonneke van Bochove wil met Stralingsupport de kwaliteit in de consultancy rond radioactiviteit naar een hoger plan tillen.


“Risico op besmetting is er wel degelijk”

Interview met Lonneke van Bochove in: Stralingsdagblad

“Bedrijven kunnen mij als stralingsadviseur inhuren als ze gaan werken met radioactiviteit. Samen met mijn opdrachtgever werk ik aan de vergunning en een plan waarin staat hoe medewerkers moeten omgaan met risico’s. Vervolgens controleer ik of de medewerkers zich daar ook aan houden. 

Ik werk het liefst offshore: op zee. Dat is een hele aparte wereld, met veel humor.

Goed beschermen voorkomt problemen
Radioactiviteit komt met de gas- of oliestroom mee naar boven. Als een offshoremedewerker de bouten van de pijpleiding losdraait en daarna zonder handen wassen z’n boterhammen opeet, heeft hij kans op een inwendige besmetting. Maar hij kan dat zelf voorkomen door zich goed te beschermen: met een pak, handschoenen – net wat nodig is. Het risico op besmetting is er wel degelijk, maar dat moet je wel in het juiste perspectief zien. Je moet je best doen om ziek te worden in de olie- en gasindustrie, zeg ik altijd.”

Lonneke van Bochove is Stralingsadviseur voornamelijk voor de olie- en gasindustrie, ze is mede-eigenaar van Stralingsupport, bedrijf in stralingsconsultancy